Assessoria

L’objectiu de Fabregat Assessors és assessorar els nostres clients per aportar valor afegit a l’organització, no ens limitem a tasques de gestoria,. Som experts en economia i finances, donant resposta a totes les necessitats del client.

Assessorament mercantil

+ Estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.
+ Modificacions d’estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans.
+ Dissolucions de societats mercantils.
+ Confecció de les actes Ordinàries de Juntes celebrades.
+ Confeccionar la Memòria i l’informe de gestió i Comptes anuals.

Assessorament econòmic-financer

+ Confecció d’informes per analitzar el resultat empresarial de l’empresa.
+ Confecció i estudi del balanç de situació de l’empresa.
+ Confecció i estudi del balanç de pèrdues i guants de l’empresa.
+ Anàlisi de costos empresarials. Comptabilitat de costos.
+ Confecció del plans de negoci i del plans de viabilitat empresarials.
+ Estudis de mercat i polítiques comercials.
+ Projectes d’expansió en franquícies.

Tens cap duble? Consulta’ns!

0