Empreses i Autònoms

Fiscal

Confeccionem els vostres impostos de forma trimestral i segura, domiciliant-ne el rebut evitant qualsevol demora. Tramitem l’obtenció de tota mena de certificats amb l’agència tributària. T’informem i assessorem en matèria fiscal sobre els teus avantatges i les teves obligacions.

Serveis

+ Assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per exercir una activitat.
+ IAE: altes, baixes, modificacions.
+ IVA: estudi i presentació de les liquidacions trimestrals i del resum anual.
+ Confecció i presentació de declaracions per operacions amb tercers.
+ Confecció i presentació de declaracions d’operacions intracomunitàries.
+ IRPF: estudi i presentació de les liquidacions trimestrals i dels resums anuals.
+ Impost de Societats: estudi i presentació de l’impost, així com els seus pagaments fraccionats.
+ Confecció de recursos i reclamacions a la Agencia Tributaria.
+ Sol·licituds d’aplaçaments de deute.
+ Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
+ Declaracions de la renta.

Laboral

Confeccionem tots els documents legals per als treballadors de la teva empresa (nòmines, contractes, documents d’afiliació, certificats d’empresa, prestacions i subvencions, etc). T’informem i assessorem en matèria laboral sobre els teus avantatges i les teves obligacions. La nostra manera de treballar és eficaç i eficient, fet que dona tranquil·litat als nostres clients en l’administració dels Recursos Humans.

Serveis

+ Elaboració de contractes de treball.
+ Confecció de nòmines.
+ Confecció i enviament telemàtic de les Assegurances Socials TC1 i TC2.
+ Presentació telemàtica de cotitzacions, altes, baixes de treballadors.
+ Confecció de resums mensuals dels costos laborals.
+ Confecció dels certificats de renda dels treballadors.
+ Actualitzacions de salaris segons el conveni col·lectiu.
+ Control de venciments de contractes temporals.
+ Legalització de Llibres de Visita.
+ Tramitació de comunicats d’alta, confirmació i baixa per malalties comuns i.
+ Confecció de cartes de sancions i amonestacions a treballadors.
+ Asistencia a inspeccions de treball i actes de conciliació.
+ Afiliació de treballadors Autònoms.
+ Assessorament laboral en general.

Comptabilitat

Confeccionem cada mes la comptabilitat de la vostra empresa, independentment del nombre d’apunts. Confeccionem els llibres i comptes anuals, repassem constantment la vostra comptabilitat analitzant les ratis i fent les valoracions que pertoquin.

Serveis

+ Confecció mensual de la comptabilitat.
+ Elaboració i registre dels Llibres Oficials i Comptes Anuals al Registre.
+ Elaboració de llibres de registre de factures.
+ Revisió i actualització de comptabilitats.
+ Confecció de la comptabilitat a les instal·lacions del client.
+ Possibilitat de recollida i devolució de documentació.
+ Representació davant els organismes pertinents.

Altres serveis

Constitucions societats limitades exprés

Fabregat Assessors som un punt PAE (Punt d’Atenció a l’empresa) i oferim tots els serveis que aquesta categoria ens permet fer,  principalment poder constituir la teva empresa en poc més de 48 hores i al millor preu del mercat.

Assessorament de gestió

Analitzem detingudament el teu negoci i valorem la línia del mateix, els teus proveïdors, el teu producte, el teu màrqueting i comunicació, etc. i et confeccionem l’assessorament més complert per tal que optimitzis els teus recursos i maximitzis beneficis.

Impostos especials

A Fabregat Assessors som especialistes en impostos especials de fabricació i importació de cervesa. Realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció del CAE, realitzem tots els documents de circulació, llibres de fabricació, liquidació d’impostos especials i assessorament en aquesta matèria.

Servei de recollida de documentació a domicili

Conscients que les pimes com tu no poden sempre estar pendents dels horaris disponibles dels despatxos professionals, oferim el servei de recollida de documentació a domicili per tal d’agilitzar tots els teus tràmits.

Registre de marques

Realitzem tots els tràmits per al registre de la marca de la teva empresa. Informant-te i assessorant-te sobre totes les modalitats.

Tens cap dubte? Consulta’ns!

0